Terapie Regresywne

                                            

 

                  TERAPIE REGRESYWNE

Regresja to mentalne cofanie się do czasów dzieciństwa (regresja wiekowa), bądź do poprzednich wcieleń (regresja karmiczna – przyczynowa).                                                                    Regresja wiekowa z cofaniem się do okresu narodzin i pierwszego oddechu wykorzystywana jest w praktyce terapeutycznej pod nazwą Rebirthing.   

Regresja jest jedną z najciekawszych                                  i najskuteczniejszych form terapii.                          Terapia regresywna może być prowadzona zarówno w hipnozie jak i nie hipnotyczna.

Metoda regresji nie hipnotycznej jest znanym            od tysiącleci, praktykowanym przez wiele systemów terapii nad rozpoznaniem i uwalnianiem się              od problemów, blokad których przyczyną są przeżycia traumatyczne z różnych okresów życia człowieka.

Celem terapii regresywnych jest odnalezienie praprzyczyny problemu oraz dokonanie zmiany, uzdrowienia na poziomie duchowym i fizycznym danej sytuacji traumatycznej będącej źródłem problemów  życiowych klienta.                          Praprzyczyną powstawania blokad mogą być zarówno traumy z okresu prenatalnego,                        z dzieciństwa (kompleksy pochodzące z tego życia, oraz narzucone nieświadomie przez matkę                   i rodzinę),                                                                                    jak i sytuacje z poprzednich wcieleń, w których dany wzorzec powstał .

Traumy poprzednich wcieleń pojawiają się jako zdarzenia karmiczne właśnie w łonie matki oraz        w czasie porodu, który jest symboliczną bramą życia i wedle wszystkich prawie tradycji kulturowych momentem wstąpienia duszy (jaźni) w ciało.  

Odnalezienie praprzyczyny powoduje  zmianę uwarunkowań zakodowanych w podświadomości {wzorców , nawyków, przekonań, programów}            i stwarza możliwości otwarcia się na  nowe postrzeganie świata i rzeczywistości.

Sesja regresji polega to  wprowadzeniu w stan,          w którym możliwe jest powolne cofanie świadomości do okresu, gdy zaistniało traumatyczne wydarzenie do ujrzenia momentu jego powstania, przypomnienia sobie emocji jakie mu towarzyszyły, przepuszczenia ich przez ciało        i uzdrowienia.   

Często wystarczy to do znaczącego, satysfakcjonującego poprawienia jakości życia.

Podczas sesji  podświadomość Klienta pozwala poznać tylko tyle, na ile jest gotowa.

Osoba regresowana jest cały czas świadoma, wie co się z nią dzieje  i wszystko pamięta.

 

 

 

 

 

Zapraszam serdecznie na

sesje indywidualne w Kielcach

sesje online (Messenger, WhatsApp, Zoom, Skype)

POLE DUCHA JEST WSZECHOBECNE