NORMALIZACJA  SKŁADU BIOCHEMICZNEGO ORGANIZMU CZŁOWIEKA I JEGO SUBTELNEJ PRZESTRZENI

O Ustawieniach Systemowych

Konstelacje rodzinne czyli energetyczna terapia systemowa jest metodą stworzoną w wyniku połączenia dorobku przedstawicieli kilku nurtów psychoterapii, wykraczającą jednak ponad dotychczasowe jej rozumienie i ewoluującą w kierunku duchowym.
Są metodą ujawniania ukrytych dynamik istniejących w rodzinie.
Twórca ustawień systemowych Bert Hellinger odkrył prawa rządzące systemami rodzinnymi.
Nazwał je porządkami miłości, których wprowadzenie do systemu umożliwia zostawienie tego, co obciążało i otworzenie się na siłę płynącą z RODU, a tym samym na odzyskanie zdrowia i zadowolenia z życia.

Porządki miłości kształtujące relacje oraz dynamikę systemu według Berta Helingera polegają na czterech zasadach:

• włączeniu wykluczonych

• ujawnieniu więzi

• wprowadzeniu hierarchii

• dobrym wyrównaniu

Ustawienia systemowe

Metoda ta bazuje na teorii „wiedzącego pola” (niektórzy tłumaczą ją teorią tzw. pola morfogenetycznego), które „przechowuje” wszystkie, nawet nieuświadomione przez klienta informacje o jego rodzinie lub grupie, do której należy.
Celem terapii jest wprowadzenie harmonii w systemie.
Ustawienia odsłaniają podczas pracy część informacji zapisanych w podświadomości.
Dzięki ujawnieniu ukrytych motywów, tajemnic z przeszłości wpływają na uzdrowienie całego systemu.

Warsztat organizowany jest zwykle jako kilkugodzinne spotkanie polegające na ustawieniu reprezentantów członków rodziny klienta w polu informacyjnym i uważnej obserwacji ich reakcji w celu zrozumienia dynamiki działającej w systemie.
W trakcie ustawienia terapeuta patrzy jaki ruch w stronę harmonii w systemie jest możliwy do zrobienia, podporządkowując się energii pola.

W odpowiednich warunkach może je „wyczuć” lub uświadomić sobie każdy, nawet osoba niezwiązana z daną grupą czy rodziną. Na tym właśnie polega praca reprezentantów w polu.

Reprezentanci domykają ustawienie poprzez rozładowanie napięcia, odkrycie prawdy, uznanie i uszanowanie tego, co było nieuszanowane, wykluczone, przemilczane, wyparte.
Dzieje się to poprzez, uświadomienie, uszanowanie, wybaczenie i miłość.
Po czym zablokowana dotąd energia zostaje uwolniona do systemu uzdrawiając go na wszystkich poziomach, a klient stając na swoim miejscu pozwala sobie poczuć energetykę porządku.
Proces uzdrawiania dokonuje się głęboko w nieświadomości klienta – w jego duszy.
Zmiany po ustawieniu zachodzą nie tylko w odniesieniu do klienta lecz dotyczą także innych członków rodziny.
Mówi się ,że działają na 7 pokoleń wstecz i 7 pokoleń przyszłych.

Praca metodą ustawień może odbywać się w formie warsztatu grupowego lub spotkania indywidualnego, prowadzonego w formule warsztatowej „1na 1” lub na figurkach.

Zapraszam serdecznie na warsztaty ustawień systemowych
sesje indywidualne (1na1 lub na figurkach) w Kielcach
sesje online (Messenger, WhatsApp, Zoom, Skype

POLE DUCHA JEST WSZECHOBECNE

Ustawienia systemowe
Ustawieniach Systemowe…

W mediach można znaleźć wiele informacji na temat ustawień systemowych.
Polecam lekturę ponad 40 książek Berta Hellingera.

Ja chciałabym Państwu opowiedzieć czym dla mnie są ustawienia systemowe.
Jest to potężne narzędzie terapeutyczne, skuteczniejsze od wielu znanych metod psychoterapeutycznych .
Z konkretnym tematem można pracować tylko 1 raz, a efekty mogą być widoczne często od razu lub w odleglejszym czasie, jest to zależne jak mówi B.Hellinger od wibracji duszy. Czasami zaraz po ustawieniu następuje pogorszenie i jeżeli w duszy nie powstaje potrzeba przywrócenia starego porządku należy poczekać aż impuls osiągnie swój cel.
Ustawień nie należy „przegadywać”, ani nad nim rozmyślać, bo to wytraca energię.

Bert Hellinger powiedział:

”Miłość udaje się dzięki wglądowi w podstawowe porządki życia,(…)) mówię o porządkach miłości”,

a prawdą jest to, że każda choroba wynika z braku miłości.

Z ustawieniami systemowymi spotkałam się kilkanaście lat temu, ale Wszechświat miał dla mnie jeszcze kilka zadań i lekcji do odrobienia; pokierował mnie na drogę rozwoju duchowego. Doświadczenia życiowe były moją drogą do samopoznania, wzmocnienia, odkrycia darów , rozwinięcia talentów, wzbogacenia w zasoby.
Ustawienia systemowe miały szczególny wpływ na samorozwój, zrozumienie świata i odnalezienie mojej drogi życia. Bardzo dużo zmieniły w życiu moim i mojej rodziny.
Szczególnym tematem jest dla mnie utracony bliźniak, o którym dowiedziałam się dzięki książce pt:„Dramat w łonie matki. Utracony bliźniak” Alfreda i Bettiny Austermann. Pracowałam z nim na sesjach terapeutycznych, ale warsztat u A.B. Austermann dał mi dużo zrozumienia, ukojenia i uwolnienia….

Chętnie mogę potowarzyszyć i służyć pomocą w temacie uwolnienia i pracy z tym traumatycznym doświadczeniem .
Szkoła Ustawień Systemowych Anny Brzozowskiej i jej 20letnia wiedza praktyczna, którą się podzieliła, wyposażyła mój warsztat pracy w ogromną wiedzę, a praca ustawieniowa, którą wykonywałam zarówno dla siebie, jak i dla innych dała mi siłę, moc i wiarę w siebie. Teraz już mogę służyć innym w odnajdywaniu dynamik rodowych w polu miłości.

Odnalazłam się na swojej drodze.
Mogę i chcę służyć ludziom.

Zapraszam serdecznie na warsztaty ustawień systemowych
sesje indywidualne (1na1 lub na figurkach) w Kielcach
sesje online (Messenger, WhatsApp, Zoom, Skype

POLE DUCHA JEST WSZECHOBECNE