Kategorie
Blog

Metafizyczna Anatomia                                          (Methaphysical Anatomy Technique – MAT)                  stworzona przez Evette Rose jest procesem rozwoju osobistego opartym na uwalnianiu z traum.

Nauka dowodzi, że choroby są oznaką traumy emocjonalnej wciąż aktywnej w ciele, która używa bólu jako formy komunikacji  z umysłem, aby wskazać, że coś należy poprawić lub uzdrowić.

MAT oferuje zestaw narzędzi do pracy terapeutycznej, pozwalający uwolnić się ciału z traumy w łagodny i skuteczny sposób bez konieczności ponownego przeżywania bolesnych wspomnień.

MAT rozwiązuje zastałą traumę, blokady emocjonalne         ze wszystkich okresów rozwojowych , a także traumy międzypokoleniowe odziedziczone po przodkach (epigenetyka) oraz z poprzednich wcieleń, poprzez uzyskanie dostępu do praprzyczyny problemu, a następnie “wyłączenie” aktywnych instynktów przetrwania oraz               uwolnienia połączeń pomiędzy tymi instynktami                     i emocjami.

Udowodniono, że ciało przechowuje informacje o traumie    w formie fizycznej w narządach, tkankach, komórkach,          a także w naszych polach energetycznych.

Podczas sesji MAT wszystkie te obszary są objęte procesem uzdrawiania.

Poprzez długotrwałe tłumienie emocji i reakcji cielesnych, ludzie jako gatunek niemal zatracili umiejętność uwalniania się z traumy w sposób naturalny.
Instynkty i stres emocjonalny pozostają aktywne i drenują nas energetycznie osłabiając nasz organizm.
MAT pracuje na subtelnych i spokojnych stanach emocjonalnych, które są dla nas naturalne.
Metoda tato na programowaniu czegoś w umyśle na nowo,     a raczej na uwalnianiu się od blokad i pozwalaniu ciału        na przypomnienie sobie swojej nieobciążonej przez chorobę wersji.
Gdy trauma zostaje rozpuszczona, połączenia neuronowe, które były dotąd podtrzymywane w oparciu o nią,                  są używane coraz rzadziej, a neurony programują się same na nowo, czemu pomaga zasilanie pozytywnymi myślami      i emocjami, tłumionymi dotąd przez tę traumę.
MAT nie próbuje zmieniać negatywnych myśli i przekonań odbiorcy, ponieważ zwyczajnie jest ich zbyt wiele.
Skupia się za to na neutralizacji ich źródła, a zmiana myśli     i przekonań dokonuje się samoczynnie.
MAT jest jedną z wielu metod terapii alternatywnych            i nie stanowi zamiennika profesjonalnej pomocy,                 czy konsultacji medycznej .
Technika ta może mieć znaczący wpływ na proces samoregulacji organizmu – na powrót do pełni zdrowia.

JAK WYGLĄDA SESJA MAT:
Konsultację rozpoczyna krótki wywiad z Klientem dotyczący ustalenia:                                                                                            tematu sesji (nazwania problemu, bólu fizycznego, choroby),                                                                                      – celu sesji,                                                                              wspólnemu odnalezieniu podstawy problemu,          znalezieniu przyczyn oporu  do zmiany                          uwolnieniu nazwanych emocji i instynktów z nim związanych.                                                                         Następnie przeprowadzany jest proces uwolnienia emocji i instynktów techniką MAT.

Pełny proces integracji trwa do 7 dni po sesji.            Inwestycja 300 zł,  (sesja zdalna 250 zł )                                Czas trwania ok. 1,5 h